Jistící prostředky

Jedná se o prostředky sloužící k jištění prostřednictvím lana. Většina z těchto prostředků se dá využít i pro slaňování. V současné době je škála jistících a slaňovacích pomůcek velmi široká a určit, které z jistítek je nejvhodnější, je téměř nemožné. Jistící pomůcky se rozdělují podle několika kritérií. Jedním z nich je provozování horolezecké činnosti na umělé horolezecké stěně a sportovních skalách nebo lezení ve vysokých horách, dále se rozdělují podle jednodélkových či vícedélkových cest.( vícedélkové cesty jsou pouze ve vysokých horách ). Ne všechny jistící pomůcky se hodí na všechny situace. Pro lezení na umělých horolezeckých stěnách a sportovním lezení na skalách si vystačíme s několika jistícími prostředky.Jistící prostředky se rozdělují do několika kategorií a mají i své označení.

Karabina

Karabina je pevné kovové oko, uzavírané pérovým nebo šroubovým mechanismem, které slouží hlavně jako spolehlivý spojovací prvek mezi horolezeckým lanem a skalní skobou.Existuje několik typů karabin pro různé účely a použití. Pro provozování horolezectví nemusíte mít zdaleka všechny. Postačí Vám pouze dva základní typy karabin a tím je typ B a typ HMS. Některé typy karabin jsou již součástí jiných jistících pomůcek.

Typ A - Speciální karabina určená k zapínání do skalních skob (např. Frog firmy KONG).
Typ B - Základní provedení karabiny.
Typ D - Karabina zajišťující textilní smyčky v poloze pro podélné zatížení, bývá používána především jako součást expresek.
Typ H - Karabina oválného hruškovitého tvaru, určená pro jištění pomocí poloviční lodní smyčky (HMS).
Typ K - Karabina určená pro jištěné cesty („Klettersteig“ resp. „Via Ferrata“, větší rozvor).
Typ X - Karabina se sníženou pevností, většinou oválného tvaru
Typ Q - Maticová karabina (Quick Link, „mailonka“), u které je západka a pojistka nahrazena uzavírací převlečnou maticí.


Karabina typu K pro jištění cest Via ferrata se při horolezectví nepoužívá. Je určená výhradně a pouze k jištění na Via ferrata.

Slaňovací osma

Slaňovací osma slangově zvaná osmička nebo slaňovací klíč je prostředek používaný v horolezectví pro slaňování na jednoduchém nebo zdvojeném laně.Lano je vedeno v osmě tak, že poměrně malou silou lze ovládat velkou třecí brzdnou sílu.Pro svou jednoduchou obsluhu se používá i pro jištění, ale nedoporučuje se to. Osma se vyrábí z lehkých hliníkových slitin a její pevnost se pohybuje v rozmezí 30 – 50 kN což je 3 – 5 tun. Osmu lze používat pro veškeré tloušťky lan. Používá se spolu s karabinou typu HMS. Velký pozor si musíme dávat při dlouhém slaňovaní. Velká třecí síla vyvozuje teplo, které může poškodit lano tzv. zažehlením opletu.

Kyblík

Je univerzální jistící pomůckou jak pro lezení na umělé horolezecké stěně, tak i pro sportovní a velehory. Patří do skupiny jistících pomůcek ATC. Tvar kyblíku vychází z tvaru Stichtovy brzdy. Na trhu je opět několik druhů z nich ten nejzákladnější je na jedné straně opatřen vyvýšením se zářezem do tvaru V, ve kterém je při jištění či slaňování svírán volný konec lana. Kyblík lze používat pro lana od 9 do 11 mm.Má tedy jakési omezení. Tato jistící pomůcka se používá s karabinou typu HMS. Kyblík je vhodný jak pro jištění prvolezce, tak pro pohodlné slaňování.

Grigri

Je poloautomatickou jistící pomůckou, která je vhodná jak pro jištění, tak slaňování.Jeho nevýhodou je práce pouze s jednoduchým lanem.Je několikanásobně dražší než klasické jistící pomůcky.Je to složitější jistící pomůcka a proto je důležité správné založení lana.Při chybném založení lana grigri nefunguje.Pracuje na principu sevření lana.Čím vyšší zatížení tím více se lano svírá v čelistech.Expreska

Expresní smyčka - slangově Expreska je krátká sešitá popruhová (plochá) smyčka spojující dvojici karabin .Slouží ke spojení lana a jistícího bodu při lezení. Používá se místo jednoduché karabiny. Výhodou je větší volnost pohybu lana, menší tření v jistícím bodě a oproti dvou karabinám a samostané smyčce umožňuje rychlejší zajištění při dosažení jistícího bodu. Minimální pevnost smyčky požadovaná normou je 22kN. Ve sportovních cestách s velkým počtem jistících bodů je standardní výbavou lezců a ve velmi těžkých a převislých cestách ponechávají často lezci expresky pro další opakování V expresce mohou být použity karabiny s různým typem zámku, bez pojistky nebo i s pojistkou. Častá je kombinace D karabin s rovným zámkem a dovnitř prohnutým zámkem. Karabina s rovným zámkem se v tom případě zapíná do pevného jistícího bodu a do karabiny s prohnutým zámkem se zapíná lano. Důvodem prohnutí zámku je právě snaha usnadnit zapínání („cvakání“) lana.Délka smyčky může být různá, obvykle podle potřeby. Kratší expresky se používají u přímých cest a v případech, kde každý centimetr pádu navíc může vadit. Delší expresky se s výhodou používají například pod převisy nebo v bodech kde dochází ke změně směru výstupu tak aby docházelo k co nejmenšímu nárustu tření při průchodu lana skrz jištění. Někdy bývá poloha karabin v expresce zajištěna gumičkami.

Vklíněnce

Je další jistící pomůcka tam, kde nejsou zabudované pevné jistící body ve skále nebo tam, kde je potřeba zvýšit bezpečnost lezení.Vkládají se do spár a různých zářezů ve skále.Mají různé tvary a velikosti podle potřeby lezce.Nejčastěji je to tvar V. Tyto jistící pomůcky se nesmí používat na pískovci v chráněných oblastech z důvodů poškození pískovce.

Friendy

Jsou obdobnou pomůckou jako vklíněnce. Opět je lze vkládat a upevňovat tam, kde nejsou pevné jistící body na skále nebo tam, kde je potřeba zvýšit bezpečnost lezce.Jedná se o mechanicky rozevíratelné prvky, které se vkládají do puklin ve skále.

Smyce

Jedná se o plochý pevnostně sešitý popruh různé délky podle použití. Krátké smyce se používají spolu s karabinami typu D jako tzv. Expresky. Horolezci využijí tyto šité smyčky jako odsedáky, k prodloužení jistícího bodu, k jištění za hroty a v mnoha dalších nečekaných situacích. Smyčky jsou běžným vybavením pro sportovní lezení.Smyce mohou být obyčejné nebo přímo určené jako odsedáky.

Lano

Horolezecké lano slouží lezci k jištění při výstupu v těžkém horském terénu, při sportovním lezení na cvičných stěnách, lezení na ledu a pro další outdoorové aktivity, kde je nutné chránit osoby proti pádu. Jsou využívána i pro slanění Dnešní horolezecká lana jsou zhotovena z polyamidu, který má výborné pevnostní parametry, ale hlavně je jako jediný schopen efektivně tlumit rázové síly, které vznikají při zachycení pádu lezce. Tzv. dynamická lana jsou konstruována jako pletená s jádrem a opletem.Obdobnou konstrukci má i statické lano.

Lana lze dělit podle několika kritérií:

1) Podle průtažnosti

Dynamická lana - jejich stěžejním faktorem je průtažnost (dynamické prodloužení), jež bývá v rozmezích 8–15 %. Jejich použití je především v horolezectví, kde jsou pro lezení "na prvním" jedinou možností. Jejich pružnost totiž postupně pohlcuje kinetickou energii horolezce a tím zabraňuje rizikům způsobeným velkým přetížením v okamžiku zachycení pádu. Těmito riziky mohou být vážná vnitřní zranění, poškození páteře při uvázání lana pouze na sedací úvazek nebo selhání některých částí jistícího Kromě průtažnosti je důležitým údajem dynamického lana počet normovaných pádů, jež by mělo lano vydržet, jsou udávány výrobcem.

Statická lana - mají výrazně nižší průtažnost než dynamická lana (do 5 %). Používají se hlavně jako pracovní lana, užití mají také ve speleologii a v záchranářství, v případech, kdy pružení lana není žádoucí. V horolezectví se používají zřídka, například na vytahování zásob. Jsou levnější než dynamická lana.

2) Podle způsobu jištění

Jednoduché lano - (anglicky „single rope“). Označuje se symbolem jedničky v kroužku. Průměr bývá mezi 9–11 mm. Používá se především v bezpečnějším terénu, kde nehrozí poškození lana například pádem kamene. Například na umělých stěnách a sportovních lezeckých lokalitách.

Poloviční lano - (anglicky „half rope“), také tzv. „půlky". Označují se symbolem 1/2 v kroužku. Jejich průměr je menší než u jednoduchých lan (bývá v rozmezí kolem 7,5 – 9 mm). Poloviční lana se používají vždy ve dvojici a postupové jištění se zakládá střídavě. To znamená, že se jištění založí nejdříve pro jedno lano a v při další příležitosti k zajištění se do jištění "cvakne" lano druhé. Nikdy se do karabiny postupového jištění nevkládají oba prameny lan naráz, protože dynamické prodloužení polovičního lana není dimenzované na pád člověka do jediného pramenu. Při střídavém jištění se musí rovněž dbát na to, aby se prameny lan nekřížily, mohlo by dojít při pádu k jejich přepálení. Jištění se provádí oddělenými polovičními uzly nebo pomocí jisticí pomůcky umožňující vložení dvou nezávislých lan. Použití polovičních lan předchází nehodám způsobeným přeříznutím lan na ostrých skalních hranách nebo jejich přeseknutím padajícím kamením, používají se proto hlavně v horských podmínkách.

Dvojité lano - (anglicky „twin rope“), také tzv. „dvojčata“. Průměr mívají kolem 8 mm. Označují se spojenými „prstýnky“ v kroužku. Používají se výhradně ve dvojici, a to tak, jako by se jednalo o jediné lano. To znamená, že se, na rozdíl od polovičních lan, do karabin postupového jištění vkládají oba prameny zároveň.

3)Podle délky

Zatímco na umělých stěnách obvykle stačí délka 30 až 40 metrů, ve skalním a horském terénu je většinou potřeba alespoň 50 a víc metrů. Horské a vícedélkové cesty se zajištěnými cestami bývají zpravidla dimenzovány na určitou délku lana, například 60 m.

4)Podle povrchové úpravy

Horolezecká lana bývají vystavována náročným podmínkám, jako je například voda, sníh, led nebo písek, jež způsobují postupné mechanické a chemické opotřebení. V zimních podmínkách je například běžné, že lano zvlhne a voda v laně následně zmrzne, čímž může dojít ke zhoršení vlastností materiálu a horší manipulaci s lanem. Výrobci proto nabízejí různé úpravy povrchu a impregnace zabraňující navlhnutí nebo vniku nečistot skrz oplet. Existují také lana vyráběná speciálně pro lezení na umělých stěnách tzv. indoor.